Svi podaci o zelenilu u Novom Sadu na jednom mestu


Izrada detaljnog katastra zelenih površina u Novom Sadu koja se
planira već godinama, trebalo bi da počne ove godine.

Katastar zelenih površina je važan jer bi se na jednom mestu našli svi podaci o zelenilu u Novom Sadu. Obezbedio bi precizno lociranje i tačno definisanje svih vrsta zelenila.

"Ako se radi o drveću, o njegovoj starosti o fiziološkom stanju, zdravstvenom stanju, potreban je kako bi mogle na vreme da se preduzmu odgovarajuće mere", kaže za RTV Dragica Branković, zamenica načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine.

Trenutno se procenjuje da je na teritoriji grada oko 4,5 miliona kvadratnih metara zelenih površina.

"Naše JKP 'Zelenilo' već ima dosta podataka o stanju zelenila na teritoriji grada Novog Sada ali ti su podaci nedovoljni. A da bi se pravilno upravljalo i ekonomično na kraju krajeva upravljalo zelenilom na teritoriji potrebno je da se razvije ta metodologija i da se uradi katastar", navodi.

Često se dešava da se zbog nedovoljno informacija kasno sazna da je neki drvored ili deo zelenila ugrožen. Tada se pristupa seči ugrožene vrste, kako navode iz Gradske uprave za zaštitu životne sredine, jer je kasno za bilo koju drugu meru.

"Sa ovim informacijama koje ćemo imati u katastru zelenila obezbedićemo da se seče samo ono što je neophodno a da se preduzimaju mere nege i zaštite da bi se očuvalo određeno zelenilo", dodaje Dragica Branković.

Time bi grad dobio unapređen sistem upravljanja zelenilom. Lakše bi se održavale već postojeće zelene površine i planirale buduće.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: NSinfo