Radovi Gradskog zelenila na Petrovaradinskoj tvrđavi - krčenje samoniklog rastinja


Radnici Gradskog zelenila od novembra prošle godine rade na
krčenju samoniklog rastinja na bedemima i u šančevima Petrovaradinske tvrđave. Do sada je samoniklo rastinje, koje negativno utiče na temelje bedema ovog istorijskog spomenika, uklonjeno sa oko 30.000 kvadratnih metara, od čega oko 50% čine kosine. Radovi će trajati do početka vegetacionog perioda.

Do jeseni 2012. godine o ovom problemu nije vođeno računa, tako da su bedemi bili u veoma lošem stanju. Poslednjih pet godina „Gradsko zelenilo“ redovno radi na krčenju rastinja, tako da je situacija od tada znatno bolja.

U redovnom održavanju zelenila na Tvrđavi nalazi se 475.431 kvadratni metar za šta Grad godišnje izdvaja oko 16 miliona dinara.

POPULARNO