Besplatne obuke za sve nezaposlene iz Vojvodine - u bivšem "Petru Drapšinu"


Pokrajina je nedavno postala vlasnik nepokretne imovine
novosadskog AD "Petar Drapšin" u stečaju. Kupoprodajni ugovor vredan je nešto više od 50 miliona dinara, a prostor će koristiti Edukativni centar za obuku profesionalnim i radnim veštinama, koji je i ranije bio na ovom mestu, ali je po osnovu zakupa pokrajina godišnje izdvajala 3 miliona dinara.

Predsednik Pokrajinske Vlade Igor Mirović je prilikom potpisivanja ugovora podsetio da se na godišnjem nivou u ovom centru obuči više od 2.000 polaznika.

"Biće izazov u narednim godinama da se, ne samo kroz vlasništvo, već i kroz značajnije sume novca ali i sve veći broj građana koji će se prijaviti za odgovarajuće obuke u Edukativnom centru, omogući njihova profesionalna preorijentacija kako bi na tržištu rada pronašli odgovarajući posao", kaže Mirović i dodaje da će na taj način politika Pokrajinske Vlade, kao i rad Edukativnog centra dobiti pun smisao.

Cilj Edukativnog centra je prevencija dugoročne nezaposlenosti, stručno usavršavanje i pomoć u sticanju novih znanja i veština radi lakšeg poslovanja.

Obuke su besplatne za sve nezaposlene iz Vojvodine koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a smeštaj je besplatan za one koji nisu iz Novog Sada.

izvor: rtv.rs, foto: Pokrajinska vlada