Za uništavanje opasnog otpada - neće biti dovoljno novca?


S obzirom na to da je usvojen budžet za 2018. godinu, u kome je za preradu opasnog otpada izdvojeno 2,19 milijardi dinara

isto kao i 2017. godine, članice Udruženja reciklera Srbije dopisom su medijima izrazile zabrinutost da se sav prikupljeni otpad tokom ove godine, neće zbrinuti na odgovarajući način, jer za to neće biti dovoljno novca.

"Tokom pregovora krajem godine, u Ministarstvu zaštite životne sredine, postignuta je saglasnost o potrebi povećanja novca za izdvajanja za podsticanje tretmana opasnog otpada. Iako je iznos prikupljenog novca od eko-takse po principu ’zagađivač plaća’ tokom 2017. godine iznosio 10 milijardi dinara, što je 30 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, budžetska izdvajanja su ostala na istom nivou i nakon osnivanja Zelenog fonda, što nije trebalo da bude slučaj", rekao je Vladimir Živaljević, predsednik Udruženja reciklera i dodao da se tako ugrožava dalji trend razvoja ove grane industrije, koja se u poslednje vreme spominje kao jedna od vodećih u svetu. Reciklažna industrija trenutno zapošljava preko 15.000 ljudi.

Iz Udruženja reciklera podsećaju da je jedan od ključnih zahteva EU u vezi sa otvaranjem poglavlja 27 – životna sredina i klimatske promene i procesa pristupanja EU – da se obezbedi održiv i predvidljiv način finansiranja industrije, kroz Zeleni fond, koji bi se na republičkom nivou punio na transparentan način iz sredstava koja se ubiraju iz eko-taksi i naknada za zaštitu životne sredine, ali da se i na isti način troše, takođe, transparentno i za namenu, kojoj su namenjena.

izvor: Politika, 021.rs, agencije, foto: ilustracija, Ministarstvo zaštite životne sredine

Još 300 tona opasnog otpada pronađeno u Novom Sadu

U Novom Sadu pronađeno preko 1.000 tona toksičnog otpada

POPULARNO