Za izgradnju nove crpne stanice kod Žeželjevog mosta - 517.700.000 dinara


Po usvojenom Predlogu programa investicionih aktivnosti JKP „Vodovod i kanalizacija” za 2018. godinu, za kapitalne subvencije – investicione aktivnosti planirano je 592.770.000 dinara

Za projektovanje, građenje i rekonstrukciju vodovodne mreže predviđeno je 75.070.000. Ta suma biće potrošena na zamenu neispravnih hidranata novim, s nabavkom i ugradnjom materijala, završetak izgradnje vodovodne mreže za drugu visinsku zonu u Bukovcu, sekundarne vodovodne mreže na Staroiriškom putu u Sremskoj Kamenici i izmeštanje instalacija vodovoda na delu izgradnje nadvožnjaka preko auto-puta E-75 (Kać–Šangaj).

Na sve navedeno treba dodati i stavku „s nabavkom i ugradnjom materijala”. Pomenute investicije odnose se na nastavak realizacije obaveza ugovorenih u prošloj godini.

Za crpne stanice kanalizacije, projektovanje, građenje i rekonstrukciju kanalizacione mreže izdvojeno je 517.700.000 dinara. Reč je pre svega o izgradnji nove crpne stanice kod „Žeželjevog” mosta. U cilju odvođenja otpadnih voda do Centralnog postrojenja za prečišćavanje, u svim planovima i revizijama razvoja preovladala su rešenja o spajanju južnog i severnog gradskog sliva kanalizacija. Prostor na kojem će biti nove glavne crpne stanice važan je i s aspekta odbrane grada od poplave.

Planira se i završetak izgradnje kućnih kanalizacionih priključaka za delove Adica, Veternika, Budisave, Rumenke i Kaća.

Ukoliko novac planiran iz budžeta Grada ne bude dovoljan za realizaciju investicionih aktivnosti predviđenih Programom, JKP „Vodovod i kanalizacija” razliku će obezbediti iz sopstvenih izvora.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: NSinfo

POPULARNO