Uređenje zelenila u parku u Kisaču - sledeće nedelje oko DIF-a


U toku je realizacija nekoliko projekata očuvanja i unapređenja zelenila koje realizuje Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“

a finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine.

Jedan od značajnih projekata u prigradskim naseljima je uređenje zelenila u parku u Kisaču. U okviru pripremnih radova radnici će orezati 71 stablo i ukloniti građevinski otpad sa preko 400 kvadratnih metara. Posle nasipanja humusa sledi sadnja pet komada divljeg kestena, sedam lipa, 13 crvenolisnih leski i 25 crvenolisnih jabuka.

U parku u Kisaču biće postavljeno i 12 korpi za otpatke, kao i 14 klupa. Sve ovo proizvedeno je u stolarskoj radionici „Gradskog zelenila“.

Povoljni vremenski uslovi koriste se i za izvođenje radova na uređenju zelenila u stambenom bloku između ulica Save Kovačevića, Bulevara kralja Petra Prvog, Kraljevića Marka i Bulevara Jaše Tomića. Pripremni radovi obuhvataju orezivanje blizu 200 stabala, skraćivanje krošnji jablanova na 1/3 visine i uklanjanje manje divlje deponije. Planirana je sadnja 97 stabala lišćara 31 četinara. Biće posađeno i 20 sadnica hibiskusa, 184 metra žive ograde i rekonstruiisani travnjaci ukupne površine oko 1400 kvadratnih metara.

Tokom sledeće nedelje trebalo bi da započne uređenje zelenila oko DIF-a, na prostoru između Sutjeske, Stražilovske i Lovćenske ulice i Bulevara cara Lazara. Projektom je predviđeno orezivanje 24 stabla i sadnja 50 stabala različitih vrsta: lipe, javora, ukrasne jabuke, piramidalnog hrasta, kuglastog bagrema itd. Biće podignuta i živa ograda u dužini od 52 metra i obnovljeni travnjaci na površini od 174 kvadratna metra.

foto: NSinfo, ilustracija