Umanjenje troškova informatike i do 50 odsto - Podrška Novog Sada porodicama sa više dece


I u ovoj godini biće obezbeđena novčana podrška porodicama s decom u iznosu od gotovo 485 miliona dinara za više od 17 hiljada korisnika odlučeno je na poslednjoj sednici Skupštine grada

Porodice koje imaju troje ili više dece imaće prava na besplatan boravak dece u vrtićima, čiji je osnivač Grad Novi Sad, ali i na umanjenje troškova informatike i do 50 odsto.

Pravo na finansijsku pomoć imaju porodice koje primaju dečji dodatak, socijalnu pomoć, deca bez roditeljskog staranja i sa smetnjama u razvoju. Sve porodice sa troje ili više dece, u skladu sa merama Pronatalitetne politike komunalne usluge koje naplaćuje JKP "Informatika" plaćaće po umanjenoj ceni.

"Umanjenje ostvaruju porodice sa troje, četvoro i petoro dece, 40 posto sa šestoro, sedmoro i osmoro dece, a 50 odsto porodice sa devetoro i više dece", kaže Vera Grkavac, načelnik Gradske Uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.

Pravo ostvaruju porodice sa troje i više dece koja su na redovnom školovanju, najduže do 26 godina života, čije je prebivalište na teritoriji Novog Sada, odnosno boravište, ukoliko su raseljena lica i pod uslovom da redovno izmiruju račun Informatike.

Zahtev za umanjenje računa može se preuzeti u pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, a popunjen zahtev podnosi se Gradskoj upravi za socijalnu zaštitu na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove uz fotokopiju lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih za decu, potvrdu o redovnom školovanju i račun za prethodni mesec.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: NSinfo