Sastanak sa predstavnicima zanatlija u Kineskoj četvrti


Drugi sastanak Saveta za razvoj Youth Creative Polis-a, koji se bavi uspostavljanjem kriterijuma dalje transformacije te četvrti, održan je 23. januara

Kako je saopšteno, na sastanku je konstatovano da je na predlog Saveta donesena Izmena odluke o izdavanju i zakupu poslovnog prostora na teritoriji grada Novog Sada usvojena na sednici Skupštine grada 27. decembra. Time je, kako je navedeno, i zakonski potvrđena namera da se kroz dijalog i zajedničko delovanje pronađe rešenje za dosadašnje savesne zakupce, što je i bila jedna od prvih predloženih kriterijuma Saveta.

„Postoji dobra volja da se izađe u susret svim majstorima u Kineskoj četvrti i to se sada jasno vidi ne samo kroz reči već i kroz delo. Svi smo pitani za smeštaj na druge lokacije dok gradnja traje. Bez obzira da li prihvatamo ponuđene predloge ili ih sami pronalazimo, zadovoljni smo što postoji briga o nama“ – kaže Slobodan Dragojević, predstavnik uslužnih zanata u Savetu za razvoj Youth creative polis-a.

Predstavnik umetničke produkcije iz Kineske četvrti u Savetu Zdravko Vulin rekao je da mu je bilo drago što su uspeli da sačuvaju namenu i arhitektonski identitet industrijskog nasleđa Kineske četvrti, a još mu je bitnije što sada kroz delovanje Saveta za razvoj Youth creative polis-a zajednički donose ključne odluke i ističe važnost pronalaska adekvatnih poslovnih prostora za zanatlije i sve druge savesne zakupce.

U saopštenju se navodi da je tim Fondacije „Novi Sad 2021“ zadovoljan realizacijom pripremne faze projekta Youth creative polis i u trenutku kada se ostvare svi uslovi za početak realizacije prve faze radova blagovremeno će obavestiti javnost.