Pušta se u rad novi semafor na Bulevaru oslobođenja - u detektorskom režimu


Novopostavlјeni semafor na pešačkom prelazu preko Bulevara oslobođenja, u zoni raskrsnice sa Ulicom Danila Kiša (kod Dalton zgrade) biće pušten u redovan rad u sredu

10. januara, u 10 časova, nakon što je od 29. decembra 2017. godine bio na žutom treptaču, što je uobičajena procedura kako bi korisnici navikli. Novopostavlјeni semafor radiće u detektorskom režimu, što znači da će pešaci pritiskom na taster omogućiti pojavu zelenog svetla.

Sem postavlјanja semaforskih uređaja, na predmetnoj lokaciji izvršeni su i građevinski radovi koji podrazumevaju izgradnju pešačkih i biciklističkih prilaza pešačkom prelazu, kao i prelaza preko kolovoza. Takođe, za potrebe olakšanog i bezbednog kretanja osoba sa invaliditetom, izgrađene su rampe i obeležene taktilne staze za slepa i slabovida lica, čime su u potpunosti zadovolјena pravila i standardi pristupačnosti za sve korisnike.