06.01.2018.

Novi zakon primenjiv u praksi: Za neopravdane izostanke dece sa nastave - roditelji plaćaju 5.000 dinara


Novi zakon  o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđa odgovornost roditelja za neopravdane izostanke dece sa nastave

U Sremskoj Mitrovici kažu da je ovaj zakon primenjiv u praksi i da se to čini sa namerom da se spreče izostanci školaraca.

Prema novim propisima roditelji su obavezni da 48 sati od trenutka kada im dete ne dođe u školu jave razlog. Nakon toga, dužni su da u roku od osam dana i zvanično opravdaju časove. Ukoliko se to ne dogodi, škola obaveštava nadležne, a slede sankcije za roditelje.

U daljem postupku kad se prijavi situacija, Gradska uprava podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja odnosno staratelj. U Mitrovici je ovakvih slučajeva već bilo.

Najpre se izriče opomena, a ako učenik i posle toga nastavi da bez opravdanja izostaje sa časova, onda se roditelji kažnjavaju. Sankcija za ovaj prekršaj je od 5.000 pa do stotinu hiljada dinara.

izvor: rtv.rs, foto: ilustracija

POPULARNO