02.01.2018.

Novi uslovi za penzionisanje


U novu godinu ulazimo i sa novim uslovima za penzionisanje, koje se pre svega odnosi na žene

Pomera se starosna granica za njihov odlazak u penziju, ali se propisi menjaju i za preveremeni odlazak u penzije. Cilj je kako kažu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja da se do 2032. godine izjednače uslovi za starosnu penziju za muškarce i žene – 65 godina.

Granica za odlazak u starosnu penziju za žene pomera se za 6 meseci. U Novoj 2018. godini da bi napustile radno mesto građanke Srbije moraće da imaju 62 godine života i najmanje 15 godina staža.

"Jednostavno to je prilagođavanje sistema penzijskog osiguranja opštem stanju društva odnosno životni vek na sreću se postaje duži i duži, sistem penzijskog osiguranja mora to sve da prati i da bude održiv, zato je i predviđeno povećanje za žene dok ne dože do izjednačavanja, a to će se desiti tek 2032. godine", rekao je Zoran Milošević, iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

Promene se odnose i na one koji bi da idu u prevremenu starosnu penziju 2018. muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina života, a ženama 38 godina staža i najmanje 56 godina i 4 meseca života.

U tom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života koje su potrebne za sticanje prava na punu starosnu penziju u kaledarskoj godini. Kada je u pitanju ukupno umanjenje za prevremeni odlazak u penzije ono ne može da bude veće od 20,4 odsto.

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu da ima još kategorija osiguranika na koje se promene za odlazak u penziju odnose.

"Postoje promene koje se tiču osiguranika koji ostvaruju pravo na beneficirani radni staž. To su pripadnici Mupa, BIA i drugih osiguranika kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem", rekao je Ivan Todorović, direktor PIO fonda.

Uslov za njih je najmanje 55 godina života, 23 godine staža osiguranja i najmanje 13 godina efektivnog staža. Iz resornog ministarstva i pio fonda podećaju da su nabrojane odredbe deo zakona usvojenog 2014. koji se potepeno primenjuje do 2032 godine.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: photostock/freedigitalphotos.net

POPULARNO