Javni uvid Plana detaljne regulacije centra u Petrovaradinu


Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove poziva sve zainteresovane na javni uvid Plana detaljne regulacije centra u Petrovaradinu

Na osnovu člana 47. stav 1. tačka 5. Statuta Grada Novog Sada – prečišćen tekst („Službeni list Grada Novog Sada“; broj 43/08) Gradonačelnik Grada Novog Sada utvrdio je Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije centra u Petrovaradinu, a u skladu sa članom 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava


IZLAGANJE NA JAVNI UVID

Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije centra u Petrovaradinu izlaže se na Javni uvid u trajanju od 30 dana , počev od 24. januara do 22. februara. Javni uvid će se sprovesti svakog radnog dana u vremenu od 9.00 - 14.00 časova, u prizemlju poslovne zgrade Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod zaurbanizam Novi Sad, Bulevar cara Lazara 3, i u prostorijama Mesne zajednice „Petrovaradin“, Čajkovskog 1a, u Petrovaradinu.

Zainteresovani mogu svoje pisane primedbe povodom Nacrta dostaviti Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove, Ulica Radnička broj 2, u vreme trajanja javnog uvida.

Javna sednica Komisije za planove, na kojoj će se razmatrati prispele primedbe, održaće se posle završetka Javnog uvida. O datumu, vremenu i mestu održavanja javne sednice Komisije za planove, javnost će biti obaveštena putem sredstava javnog informisanja.

izvor: dnenvik.rs, agencije, foto: NSinfo