Izmena trase autobuskih linija 1, 4, 8, 9, 9a, 11a i 11b


U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve od 28. januara određuje se privremena izmena trase autobuskih linija broj 1, 4, 8, 9, 9a, 11a i 11b

zbog radova na izgradnji vodovodnog i kanalizacionog priključka u Stražilovskoj ulici. Autobusi na ovim linijama menjaju trasu kretanja na sledeći način:

LINIJE BROJ 1, 4, 8, 9 i 9a (OBA SMERA)
Od raskrsnice ulica Bulevar cara Lazara-Stražilovska autobusi saobraćaju Bulevarom cara Lazara, Kejom žrtava racija, Trgom neznanog junaka do Bulevara Mihajla Pupina i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.

LINIJE BROJ 11a i 11b
Od raskrsnice ulica Bulevar cara Lazara-Stražilovska autobusi saobraćaju Bulevarom cara Lazara, dalje Kejom žrtava racija do redovne trase.

NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTE SE POSTOJEĆA AUTOBUSKA STAJALIŠTA, KAO I PRIVREMENO STAJALIŠTE NA BULEVARU CARA LAZARA (ISPRED TEHNOLOŠKOG FAKULTETA).

POPULARNO