Dunav u EU sve čistiji - Novi Sad preko kanalizacije ispusti 18.700.000 kubnih metara otpadne vode


Iako problem zagađenosti Dunava traje decenijama, stručnjaci kažu da je ta reka sve čistija, iz razloga što zemlje Evropske unije imaju izgrađene dobre sisteme za prečišćavanje vode

Međutim, neki problemi i dalje uzimaju maha.

"Novi Sad godišnje preko gradske kanalizacije u Dunav ispusti 18.700.000 kubnih metara otpadne vode. Novi Sad nema prečistač za otpadne vode kao ni ostali gradovi, koji su na Dunavu, što je poseban problem", kaže Stevan Radin iz JVP "Vode Vojvodine".

Prof. dr Božo Dalmacija novosadskog Prirodno-matematičkog fakuletat ističe da ono o čemu se ne priča jeste da se u Dunavu pojavljuju opasne materije koje reka ne može da razgradi, kao što su ksenobiotici i pesticidi. One se teško detektuju, jer su za to neophodna sredstva, a koje je rešenje tog problema?

"Najbolji načini su da se poboljša sistem prečišćavanja je da se razmišlja o lekovima koje građani piju, da se vodi računa gde se bacaju lekovi, to jest ne smeju da se bacaju ako nisu iskorišćeni, i primena suptilinijih tehnologija kako do toga ne bi došlo. Kod crpljenja vode ili pripreme vode na obalama Dunava trebalo bi primeniti novu tehniku koju smo mi razvili, a to je obalska filtracija koja omogućava zadržavanje tih komponenti, i neodlazak u podzemne vode", kaže prof. dr Dalmacija za RTV.

Kako je očuvanje Dunava odgovornost svih nas, sagovornik RTV-a ima dve važne poruke. Da kompanije budu odgovrne i da tajno ne ispuštaju ništa što je opasno za životnu sredinu i da svi građani vode računa o tome šta bacaju u kanalizaciju, kako se slika crvenog Dunava od pre nekoliko meseci ne bi više ponovila.

izvor: rtv.rs, foto: NSinfo

POPULARNO