Toplana u Novom Sadu funkcioniše nesmetano


Svih 6 toplotnih izvora u sistemu daljinskog grejanja „Novosadske toplane“ su u funkciji

i u režimu rada u skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema Grada Novog Sada, kažu u ovom preduzeću.

Nesmetano se isporučuje toplotna energija za grejanje i pripremu tople potrošne vode.