Novi uslovi penzionisanja - od nove godine


U novu godinu ulazimo i sa novim uslovima za penzionisanje, koje se pre svega odnosi na žene

Pomera se starosna granica za njihov odlazak u penziju, ali se propisi menjaju i za preveremeni odlazak u penzije. Cilj je kako kažu u Ministarstvu za rad zapošljavanje socijalna i boračka pitanja da se do 2032. godine izjednače uslovi za starosnu penziju za muškarce i žene – 65 godina.
Granica za odlazak u starosnu penziju za žene pomera se za 6 meseci. U Novoj 2018. godini da bi napustile radno mesto građanke Srbije moraće da imaju 62 godine života i najmanje 15 godina staža.

"Jednostavno to je prilagođavanje sistema penzijskog osiguranja opštem stanju društva odnosno životni vek na sreću se postaje duži i duži, sistem penzijskog osiguranja mora to sve da prati i da bude održiv, zato je i predbiđeno povečanje za žene dok ne dože do izjednačavanja a to će se desiti tek 2032 godine"izjavio je za RTV Zoran Milošević iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja

Promene se odnose i na one koji bi da idu u prevremenu starosnu penziju 2018. muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina života, a ženama 38 godina staža i najmanje 56 godina i 4 meseca života.

" U tom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec pre navršenih godina života koje su potrebne za sticanje prava na punu starosnu penziju u kaledarskoj godini. Kada je u pitanju ukupno umanjenje za prevremeni odlazak u penzije ono ne može da bude veće od 20,4%" napomenuo je.

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu da ima još kategorja osiguranika na koje se promene za odlazak u penziju odnose.

Ivan Todorović, direktor PIO fonda, filijala Beograd izjavio je da "Postoje promene koje se tiču osiguranika koji ostvaruju pravo na beneficirani radni staž. To su pripadnici mupa, bie i drugih osiguranika kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem"

Uslov za njih je najmanje 55 godina života, 23 godine staža osiguranja i najmanje 13 godina efektivnog staža. Iz resornog ministarstva i pio fonda podećaju da su nabrojane odredbe deo zakona usvojenog 2014. koji se potepeno primenjuje do 2032 godine.

Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu novih, uslova za penzionisanje koji važe u 2018. godini.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: Ambro/freedigitalphotos.net