Novi Sad kao ekološki i grad po meri čoveka - Zatvaranje starog gradskog jezgra za automobile, kultura tišine...


Politikolog i dugogodišnji autor i moderator "Zelene debate" u Kulturnom centru Novog Sada

Danilo Koprivica u autorskom tekstu za internet stranicu KCNS-a pod naslovom "VisioNS 2022 - Zeleni grad", založio se za razvoj Novog Sada kao zelenog i održivog grada.

Koprivica predlaže koncept po kome bi nakon 2019. i 2021. nakon zaokruživanja procesa vezanih za Omladinsku i Evropsku prestonicu kulture, Novi Sad usmerio svoje političke, socijalne, građanske i intelektualne snage ka Novom Sadu kao ekološkom gradu po meri svakog njegovog stanovnika.

U cilju ostvarenja tog nauma Koprivica predlaže niz konkretnih mera kao što su: Jednaka prava za sve učesnike u saobraćaju (zatvaranje starog gradskog jezgra za automobile, izgradnja dobro obezbeđenih garaža...), strateška podrška biciklizmu, kultura tišine i poštovanje privatnosti, kontrola i zaštita od različitih oblika zračenja, pooštravanje sankcionisanja nesavesnih vlasnika kućnih ljubimaca, zaštita parkova i plaža od preterane komercijalizacije i uspostavljanje funkcije zelenog ombudsmana...

foto: NSinfo

POPULARNO