Noćni radovi: Stiže novo zelenilo na Bulevar kralja Petra Prvog


Radnici Gradskog zelenila sinoć su započeli realizaciju projekta rekonstrukcije zelenila na Bulevaru kralja Petra Prvog – od Bulevara oslobođenja do Rumenačke ulice

Radovi na obnovi zelenila u razdelnoj traci obavljaju se noću, kako se ne bi usporavao saobraćaj tokom dana.

Projektom je predviđena obnova travnjaka na 3000 m2 u razdelnoj traci i na obe strane bulevara, kao i sadnja 84 stabla od kojih su najviše zastupljene lipe, crvenolisne šljive, sofore i kedar.

Bulevar Kralja Petra Prvog biće bogatiji i za 1600 sadnica ukrasnog šiblja, među kojima je najzastupljeniji hibiskus, kao i za 13 metara žive ograde.

Rok za završetak radova je 15. decembar, a projekat finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine.

POPULARNO