Na proleće završetak kanalizacione mreže u Budisavi


Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je radove na izgradnji preostalih 9 km kanalizacione mreže u Budisavi

(sliv 1 i 4) kojom će sva domaćinstva dobiti mogućnost priključenja na kanalizaciju. Sliv 1 pokriva zapadni deo naselja, odnosno delove ulica Cara Dušana, Omladinske, Kaćke, Vojvođanske, Radnoti Mikloša, Vuka Karadžića, Pionirske i Petefi brigade. Sliv 4 pokriva jugoistočni deo naselja, odnosno delove ulica Prnjavorske, Doža Đerđa, Vuka Karadžića, Šajkaške, Petra Drapšina i Školske. Izvođač radova sliva 1 i 4 je DOO „Bulevar Company“ Novi Sad, a vrednost te investicije je blizu 67 miliona dinara.

- Prema uveravanjima izvođača radova, završetak kanalizacione mreže u Budisavi možemo očekivati na proleće, u aprilu 2018. godine, a Grad je u taj posao uložio oko 200 miliona dinara. Poput Stepanovićeva, Kovilja, Kaća i skoro celog Sajlova i Rumenke dobijamo još jedno naselje sa kompletno završenom mrežom. Početkom naredne godine uslediće veliki radovi u Veterniku jer nam je cilj da vodovodna i kanalizaciona mreža bude izgrađena u svim delovima grada. Izdvojićemo oko 460 miliona dinara preduzeću ''Vodovod i Kanalizacija'' u budžetu u 2018. godini za proširenje kapaciteta prečistača GC2 kod Kvantaške pijace. To je preduslov da se ugasi prečistač GC1 na uglu Radničke ulice i Keja koji odavno treba da se ukloni odatle, a Grad bi tako mogao da proda jednu od najatraktivnijih parcela, ali i stvorili bismo uslove za izgradnju centralnog prečistača sa sremske strane, na šta odavno čekamo. Takođe, na leto ćemo rebalansom obezbediti sredstva ViK-u da tehnički preuzme vodovodnu mrežu u Begeču - naglasio je gradonačelnik Vučević i zahvalio se građanima Budisave na strpljenju i podršci da se reši višedecenijski problem.

Poslednje četiri godine aktivno se radi na rešavanju najvećeg komunalnog problema u naselju Budisava, a to je problem odvođenja otpadnih voda. Potisnim cevovodom (dužine oko 1100m), koji je izgrađen u ranijem periodu, prikupljene i prepumpane otpadne vode sa prostora Budisave biće odvođene do Kaća, a zatim dalje u gradski kanalizacioni sistem.

Kompletna kanalizaciona mreža Budisave, u ukupnoj dužini od oko 23 km, prema projektnoj dokumentaciji podeljena je u četiri sliva. Do sada je izgrađeno oko 13,5 km mreže u šta je uloženo oko 138 miliona dinara. U toku je postupak ishodovanja upotrebne dozvole za izgrađenu kanalizaciju, a kada ista bude dobijena, mreža će biti predata JKP „Vodovod i kanalizacija“ koje je nadležno za izgradnju kućnih priključaka.

Na osnovu Programa održavanja objekata putne privrede, u Budisavi se redovno vrše radovi na sanaciji udarnih rupa u celom naselju. Tucanikom je saniran kolovoz u kraku Ulice Petra Drapšina, nasipanjem tucanika uređen je privremeni parking kod Katoličke crkve u Železničkoj ulici, a asfaltiran je kolski ulaz u krug gde se nalazi sportski teren u toj ulici i popravljena je pešačka staza. Takođe, postavljena je teretana na otvorenom u centru naselja, a sanirano je i postojeće dečje igralište gde su dodate nove sprave i klupe.

POPULARNO