Na proleće nastavak obnove fasada u Gradiću


Već na proleće 2018. Podgrađe Petrovaradinske tvrđave procvetaće novim bojama i obnovljenim fasadama čija rekonstrukcija je u toku

Do sada je ukupno obnovljeno 11 objekata od planiranih 21.

Skidanjem zastora iza kojih su izvođeni radovi već sada se vidi lepota vremešnih objekata koji su na ovaj način zaštićeni za buduća pokolenja i spremni za neke nove sadržaje.

Stari sjaj Podgrađa - obnovlјeno 11 objekata

POPULARNO