U Novom Sadu počela sa radom Polјoredarska služba


Član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević i član Gradskog veća za komunalne poslove Vladimir Stojković obišli su Polјoredarsku službu

koja obavlјa aktivnosti definisane Odlukom o merama za zaštitu polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji Grada Novog Sada, na površini od 46.446 hektara zemlјišta.

Pomenutom Odlukom propisano je da poslove zaštite i kontrolu primene mera zaštite polјoprivrednog zemlјišta, obavlјa polјoredarska služba organizovana u okviru Gradske uprave za inspekcijske poslove putem nadzornika – polјoredara.

- Polјoredarska služba, osnovana početkom godine, sada dostiže puni kapacitet. Formirana je sa cilјem da polјoredari svakodnevnim obilaskom atara zaštite polјoprivredno zemlјište od neovlašćenog korišćenja, pre svega obrate pažnju na polјske puteve i kanale, i čuvaju zasade i useve koji su na teritoriji Grada Novog Sada. Služba koja trenutno broji 14 članova do sada je intervenisala u velikom broju slučajeva, i uspostavila je kontakt sa nadležnim pokrajinskim sekretarijatima, republičkom inspekcijom, ministarstvom unutrašnjih poslova, a što je nama najbitnije, uspostavlјena je dobra saradnja sa mesnim zajednicama i polјoprivrednicima. Upravo su polјoprivrednici ti koji znaju koji su problemi u ataru, a Polјoredarska služba u svakom slučaju treba da im bude prva adresa kojoj će se obratiti kada primete nešto neuobičajeno – rekao je Milorad Radojević.

Šef odseka Polјoredarske službe Dragan Stanivuk rekao je da je ta služba organizovana tako da u toku jedne radne nedelјe, nadzornici-polјoredari obiđu ukupnu površinu od 46.446 hektara koja je podelјena na polјske atare. On je takođe dodao da su postupanja nadzornika-polјoredara do sada bila vezana za otpad i nezakonitu seču stabala na polјoprivrednom zemlјištu, štetu na usevima od divlјači na nelovnom području, i kako je rekao, za kopanje i prisvajanje peska sa polјoprivrednog zemlјišta bez dozvole.

Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2017. godinu opremanje polјoredarske službe vrši Gradska uprava za privredu. U skladu sa navedenim, a na osnovu iskazanih potreba Gradske uprave za inspekcijske poslove, do sada je Gradska uprava za privredu nabavila opremu za polјoredarsku službu i to uniforme, odeću i obuću za potrebe polјoredara, tehničku opremu (mobilni telefoni, fotoaparati, baterijske lampe i GPS uređaj za lakše lociranje parcela), a u toku je postupak nabavke dva terenska vozila.

POPULARNO