Samozapošljavanje žena na teritoriji Grada Novog Sada


Šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada Goran Sečujski prisustvovao je okruglom stolu

posvećenom analizi mere ''Podrška samozapošljavanju – dodela subvencija za samozapošljavanje žena na teritoriji Grada Novog Sada'' kroz otvorenu diskusiju predstavnika gradske uprave i korisnica sredstava.

Događaj su zajednički organizovali Beogradski fond za političku izuzetnost, Evropski pokret u Srbiji i Grad Novi Sad.