16.11.2017.

Privatnik će čistiti Grbavicu, Novo naselje, Telep, Kinesku četvrt...


Nakon što je angažovala privatno obezbeđenje da čuva kontejnere i potpisala ugovor o nabavci podzemnih kontejnera s alarmom JKP „Čistoća” uvodi još jednu novinu

Rukovodstvo tog preduzeća je 13. novembra donelo odluku da, nakon raspisane javne nabavke, ugovor za “Usluge manuelnog prečišćavanja javnih površina nedostupnih za mašinsko čišćenje” dodeli grupi ponuđača, odnosno Omladinskoj zadruzi “Sloga” Novi Sad, kao nosiocu posla i “Montop HRS” doo Novi Sad, kao učesniku u zajedničkoj ponudi.

To je ujedno i jedina ponuda koja je do 8. novembra pristigla na adresu “Čistoće”, a ukupna vrednost ugovora je blizu 24 miliona dinara.

Podsećamo, javna nabavka za angažovanje privatnog preduzeća u čišćenju pojedinih ulica raspisana je 24. oktobra i to je prvi put da se za održavanje javnih gradskih površina angažuje privatnik. Tenderom je obuhvaćeno čišćenje Kineske četvrti, osam ulica na Grbavici, 13 u Adamovićevom naselju, šest na Novom naselju, 46 na Telepu (25 u Severnom Telepu i 21 u Južnom), kao i još desetak prilaznih puteva u Veterniku, Paragovu, Sremskoj Kamenici, Mišeluku, Kaćkoj petlji, Šangaju i Rimskim šančevima.

Pod uslugama manuelnog prečišćavanja javnih površina, podrazumeva se čišćenje metlom, struganje gornjih površina ivičnjaka, trotoara, pešačkih i biciklističkih staza i parkinga, zatim sakupljanje otpada i lišća sa javnih površina (nabadanje alatom), ručno pranje, te čišćenje posuda za otpad i uklanjanje smeća iz i oko njih, potom čišćenje snega i struganje leda, kao i posipanje soli.

Neophodan alat za obavljanje poslova održavanja obezbediće naručilac, odnosno JKP „Čistoća”, a privatnik je dužan da u roku od tri sata nakon dobijanja naloga za čišćenje određenih lokacija izađe na teren i počne sa radom.

Jedan od uslova tendera je i to da je firma koja konkuriše za posao u prethodne tri godine izvršila čišćenje javnih površina u vrednosti od 40 miliona dinara (bez PDV-a), prenosi Dnevnik.

Takođe, treba da ima i bar 75 zaposlenih radnika koji će najmanje 70.000 radnih sati čistiti površine koje nisu obuhvaćene programom održavanja javne higijene, a „Čistoća” zadržava pravo da, u skladu sa potrebama, odstupi od okvirnog broja radnih sati, s tim što ukupna vrednost pruženih usluga ne može preći ugovorenu vrednost.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: ilustracija, facebook.com/JkpCistocaNoviSad

POPULARNO