Novi Sad spreman za sneg - Zimske službe spremne za padavine


Član Gradskog veća za saobraćaj i puteve Aleksandar Kravić prisustvovao je smotri mehanizacije i oceni pripremlјenosti javno-komunalnih preduzeća

za obavlјanje poslova iz Programa rada zimske službe. U okviru redovne smotre svih zimskih službi javno-komunalnih preduzeća Novog Sada, članovi Štaba zimske službe Grada Novog Sada su danas obišli punktove Zimske službe  JKP „Put“, JKP „Gradsko zelenilo“, JKP „Parking servis“ i JKP „Čistoća“.

- Povećan je broj vozila i alata namenjih radu Zimske službe tako da svake godine time pobolјšavamo i rad ove službe, odnosno stanje na putevima. Sva preduzeća su, što se tiče mehanizacije, opreme i lјudstva, pripremlјena i sa velikim iskustvom iz prethodnih godina spremno dočekuju i ovu zimu - rekao je Aleksandar Kravić i naglasio da su JKP „Put“ i ostala javno-komunalna preduzeća u potpunosti spremna za rad, i da se u skladu sa tim očekuje da će sve zimske službe u gradu adekvatno funkcionisati i u ovoj sezoni.

Rukovodilac Zimske službe JKP „Put“ Gojko Etinski rekao je da je u cilјu efikasnijeg rada Zimske službe pored punkta soli u krugu preduzeća, organizovan i drugi punkt na sremskoj strani u krugu JKP „Vodovod i kanalizacija“.

- U toku zime Zimska služba JKP „Put“ održava državne puteve prvog i drugog prioriteta na teritoriji Grada Novog Sada u dužini oko 800 km, kao i državne puteve u dužini od oko 80 km.. Zimska služba raspolaže sa 25 posipača i 39 raonika, a u četvrtom stepenu, odnosno u slučaju vanredne situacije angažuje se 28 posipača i 57 raonika za sneg. Osim ovih vozila i mašina u rad zimske službe su uklјučena i druga vozila i mašine koja obavlјaju radove transporta soli, snega i drugog materijala, kao i mašine koje vrše utovare i istovare. Zahvalјujući subvencijama Grada Novog Sada, nabavlјena je jedna građevinska mašina sa raonikom,  dok je u toku nabavka tri poluteretna vozila  sa rotacionim posipačima i raonicima- rekao je Gojko Etinski.

Predviđena količina nabavke soli za ovu sezonu je 5000 tona, od čega je oko 650 tona namenjeno ustanovama od javnog značaja i ostalim javno-komunalnim preduzećima.  Do 1. decembra vršiće se distribucija soli u džakovima ustanovama i institucijama od javnog značaja koje je potrebno snabdevati solјu