Izmena trase autobuskih linija 5, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32 i 33


U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve određuje se privremena izmena trase autobuskih linija broj 5, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32 i 33
u zoni raskrsnice Temerinske i Partizanske ulice.

Zbog radova na investicionom održavanju saobraćajnih površina izmenjen režim saobraćajnih linija važi od 1. novembra do 20. decembra.

LINIJE 5 i 5N
Smer Avijatičarsko naselje – Temerinski put:
Redovna trasa - raskrsnica Temerinske i Partizanske ulice - Put Šajkaškog odreda - Ulica Bajči Žilinskog - Kaćka petlja - pored hipermarketa „Tempo“ do Temerinske ulice - redovna trasa.
Smer Temerinski put – Avijatičarsko naselje:
Redovna trasa - raskrsnica Temerinske i Partizanske ulice - Partizanska ulica – Kisačka ulica - Ulica Jovana Cvijića do Temerinske ulice - redovna trasa.

LINIJE 30, 31, 32 i 33
Smer prema mestu:
Redovna trasa - raskrsnica Bulevara Jaše Tomića i Kisačke - Kisačka ulica - Temerinska ulica - Put Šajkaškog odreda - Ulica Bajči Žilinskog - Kaćka petlja - pored hipermarketa „Tempo“ do Temerinske ulice - redovna trasa.
Smer iz mesta:
Redovna trasa - raskrsnica Temerinske i Partizanske ulice - Partizanska ulica – Kisačka ulica - Bulevar Jaše Tomića do Železničke stanice.

LINIJE 21, 22, 23 i 24
Smer prema mestu:
Autobusi saobraćaju redovnom trasom.
Smer iz mesta:
Raskrsnica Put Šajkaškog odreda i Temerinska ulica - Partizanska ulica - Kisačka ulica - Bulevar Jaše Tomića do Železničke stanice.

NA IZMENJENOM DELU TRASE NAVEDENIH AUTOBUSKIH LINIJA KORISTIĆE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.

POPULARNO