Informatika otpisuje kamatu


Skupština grada donela odluku o odobravanju otpisa pripadajuće kamate zaključno sa danom isplate glavnice korisnicima komunalnih usluga

a koji imaju neizmirena potraživanja za usluge za period od 1. januara 2008. do 31. marta 2017, pod uslovom da isplate glavnicu neizmirenog potraživanja u celosti i troškove prinudne naplate najkasnije do 30. novembra, saopštili su iz „Informatike“.

Odobreno je zaključenje sporazuma o izmirenju glavnice neizmirenog potraživanja u celosti i troškova prinudne naplate sa JKP „Informatika“ .

Iz ovog preduzeća apeluju na sugrađane da ukoliko imaju neizmerena dugovanja, provere svoje račune i strukturu dugu, i da ne čekaju krajnji rok ako je u navedenom periodu bilo prinudne naplate, dakle da ne čekaju 30. novembar kako bi izmirili svoja dugovanja jer neće biti u mogućnosti da sprovedu ceo postupak do kraja, kad je u pitanju otpis kamate, ukoliko se jave poslednji dan.

POPULARNO