20.11.2017.

Imamo blago koje vredi milione - ali kod nas zabrana


Be­li tar­tu­fi su me­đu naj­sku­pljim pro­iz­vo­di­ma na sve­tu. U Ita­li­ji zna­ju ko­li­ko ima­ju i za­što se ko­li­či­ne sma­nju­ju, u Sr­bi­ji se na­ga­đa

Na­ga­đa se i o to­me ko­li­ko bi ki­lo­gram tar­tu­fa, bi­lo cr­nih bi­lo be­lih, ko­štao na tr­ži­štu, jer je svi­ma jasno da je auk­cij­ska ce­na ne­ko­li­ko pu­ta ve­ća od one na pi­ja­ca­ma.

Tako na italijanskim pijacama kilogram ove retke delikatesne pečurke košta oko 6.000 evra, dok je drugim evropskim državama koje ih imaju ona nekoliko puta manja.

Doktor Miroljub Milenković, penzionisani biolog Instituta za biološka istraživanja “ Siniša Stanković” iz Beograda, koji preko dve i po decenije proučava tartufe i koji je kao stručnjak učestvovao u podizanju petnaestak plantaža tartufa, objašnjava za Dnevnik da je prosečna cena tartufa oko 1.000 evra, dok ove godine, zbog suše, ona može dostići i 2.500 evra po kilogramu.

Međutim, on priča o tome da Srbija ima “crno” i “belo” zlato koje ne koristi na pravi način i da bi od toga mogla da zgrne silan novac, nije ni jednostavna niti tako lako ostvariva sa sadašnjim propisima. Nesporno je, tvrdi Milenković, da je uzgoj tartufa, skupocene i retke pečurke, u Srbiji moguć ali su retke njegove plantaže. Pri tom se one drže u tajnosti jer već daju plodove i kada bi neki znali gde se one nalaze “nagrnuli “bi da ih se dočepaju… Kako je rekao jedna od tih plantaža tartufa postoji u blizini Pančeva i već daje plodove, koji se prodaju na tržištima gde ima potražnje.

“Sasvim bi drugačija priča bila da država organizuje otkup tartufa i da postoje, kao u nekadašnjoj Jugoslaviji, otkupne stanice u koje tartufari donose plodove koje su našli. Onda bi se znala i cena i količina otkupljenih tartufa, pa ne bi bilo nikakve “ilegale” niti prevare. Međutim, kod nas je zabranjeno vađenje tartufa, osim u naučne svhre iako se već godinama zna da ih ima u hrastovim šumama”, objašnjava doktor Milenković.

Kao neko ko se 25 godina bavio proučavanjem tartufa, Milenković ističe da je na prostoru Srbije pronađeno oko 70 vrsta i podvrsta ove pečurke, pri čemu nisu sve jestive, ali svakako predstavljaju veliko bogatstvo.

izvor: dnevnik.rs, b92.net, agencije, foto: NSinfo, ilustracija

POPULARNO