Stvaranje kulturnog kvarta na prostoru nekadašnje "Svilare"


Povodom obeležavanja tri veka Almaškog kraja u Novom Sadu, na Svečanoj akademiji u zdanju gimnazije ''Jovan Jovanović Zmaj''

direktor Fondacije „Novi Sad 2021“ Nemanja Milenković, najavio je rekonstrukciju četvrte kulturne stanice i stvaranje kulturnog kvarta na prostoru nekadašnje ''Svilare'', spomenika industrijskog nasleđa našeg Grada na uglu Kosovske i ulice Pavla Stamatovića.

Na ovaj način, uz rekonstrukciju prostora nekadašnje fabrike „Petar Drapšin“, Fondacija privodi nameni kulture dva najstarija objekta industrijskog nasleđa u Novom Sadu.

Ovom prilikom direktor Fondacije Novi Sad 2021, Nemanja Milenković, je rekao: ’’Pored toga što je na preporuku Panela eksperata Evropske Komisije započela rekonstrukciju prostora nekadašnje fabrike ’’Petar Drapšin’’ koji će postati centar kreativnih i kulturnih industrija, Fondacija „Novi Sad 2021 EPK“, povodom jubileja 300 godina Almaškog kraja, inicirala je pokretanje još jednog distrikta kulture na prostoru prve fabrike sa kojom je započela industrijalizacija Novog Sada’’. Na uglu ulica Almaške i Pavla Stamatovića u neposrednom okruženju još jednog objekta industrijskog nasleđa, ’’Svilare’’, nalaze se prostor depoa i radionice Srpskog narodnog pozorišta i ogranak Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, što sve zajedno sa renoviranom kulturnom stanicom, predstavlja ogroman potencijal. ’’Revitalizacijom novog kulturnog kvarta na Podbari, Fondacija „Novi Sad 2021“ stvara još jedno kulturno jezgro u kom se na istom prostoru školuju budući producenti, dizajneri svetla, zvuka i programskih sadržaja, gde pozorišni radnici realizuju umetničku produkciju kreirajući elemente scenskog dizajna, stvaraće se i šanse za nove umetnike i kulturne radnike, kao i produkti kulture namenjeni angažovanoj novosadskoj publici’’ istakao je Milenković. Realizacija projekta Kulturnih stanica u Novom Sadu, planiranog aplikacionim formularom Evropske prestonice kulture, predviđa rekonstrukciju i izgradnju novih mesta namenjenih građanskom aktivizmu iz oblasti kulturnih i kreativnih industrija.

Tokom 2017. godine, u Aplikacionom formularu EPK, bila je planirana obnova ukupno tri kulturne stanice, ali su navedeni razlozi i obeležavanje jubileja 300 godina Almaškog kraja, inicirali rad i na ovoj četvrtoj.

POPULARNO