Nastavak radova: Sanacija jezera iz 18. veka u Kameničkom parku - izgradnja staza i javne rasvete na solarnu energiju


Jezero datira iz vremena nastanka parka, s kraja 18. i početka 19. veka, a korišćeno je kao kupalište i povremeno je poribljavano

Obnova najstarijeg i najvećeg parka u gradu – Kameničkog – nastavljena je i ove jeseni, a za taj posao zaduženo je „Gradsko zelenilo”.

U drugoj polovini septembra, kaže savetnik direktora „Zelenila” za medije Ivan Nožinić, započela je sanacija jedinog preostalog jezera, koje se nalazi u severnom delu parka, podno Mosta slobode.

„Jezero datira iz vremena nastanka parka, s kraja 18. i početka 19. veka, a korišćeno je kao kupalište i povremeno je poribljavano“, naveo je Nožinić.

„Stanje na terenu je takvo da se nivo vode u jezeru polako smanjuje, obraslo je trskom i drugom barskom vegetacijom koja godinama nije uklanjana tako da se vodeno ogledalo polako smanjuje.“

Po njegovim rečima, tokom jeseni se planira uređenje i sanacija tog jezera da bi se omogućio njegov opstanak.

„Za samo dve nedelje završeno je vađenje mulja iz jezera, kao i krčenje samonikle vegetacije i čišćenje prilaza. Radove, kao podizvođač, izvodi firma „Bulevar kompani”, koja poseduje svu potrebnu mehanizaciju za tu vrstu radova. Za nekoliko dana sledi početak drenaže jezera i uređenje prilaza“, kazao je Nožinić.

Ujedno, dodaje on, nastavljeno je selektivno krčenje podrasta, koje se kontinuirano obavlja već nekoliko godina. Ove godine krči se vegetacija u delu parka uz Dunav.

„Nastavlja se na postavljanje informativno-edukativnih tabli u parku. Tokom 2016. godine je uređeno više mini-lokacija u parku, pri čemu su postavljene table koje ukazuju na značajne ptice i insekte koji žive u tom spomeniku prirode. Ove godine se planira postavljanje kućica za slepe miševe i tabli s informacijama o tim zaštićenim vrstama“, kaže Ivan Nožinić.

Lane su postavljene i informativne table o evidentiranim spomenicima na prostoru parka, a ove godine izrađuje se Elaborat sanacije (restauracije i konzervacije) tih spomenika, u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada.

„Svi navedeni radovi se izvode u okviru realizacije aktivnosti predviđenih Programom upravljanja Spomenikom prirode „Kamenički park” za 2017. godinu, a finansira ih Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novog Sada. Takođe treba istaći da Pokrajina i Grad planiraju da finansiraju izgradnju staza i javne rasvete na solarnu energiju, a da je vrednost radova 70 miliona dinara“, zaključio je Ivan Nožinić.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: NSinfo