Međunarodna nedelja otvorenog pristupa na UNS


Predavanje o otvorenom pristupu koje Univerzitet u Novom Sadu organizuje u okviru Međunarodne nedelje otvorenog pristupa, održaće se u utorak 24. oktobra

u amfiteatru Rektorata sa početkom u 12 časova, i namenjeno je za sve zainteresovane studente, istraživače i profesore.

Međunarodna nedelja otvorenog pristupa (International Open Access Week) globalni je događaj koji će se ove godine održati u nedelji od 23. do 29. oktobra i predstavlja odličnu priliku za akademsku i naučnu zajednicu da se upozna sa prednostima Otvorenog pristupa.

Na ovom događaju biće predstavljeni ciljevi i aktivnosti ERASMUS+ projekata BE-OPEN i Re@WBC, koji se bave temama otvorene nauke i jačanjem potencijala istraživača u Srbiji.

Tokom proleća ove godine u okviru projekta BE-OPEN sprovedena je anketa o otvorenom pristupu i otvorenim podacima u akademskoj i naučnoj zajednici u Srbiji, čiji će rezultati biti predstavljeni na predavanju u utorak.

Ovom prilikom biće predstavljen i iThenticate softver za utvrđivanje plagijarizma čija primena je otpočela na Univerzitetu početkom oktobra ove godine.

izvor: agencije, foto: NSinfo