05.10.2017.

Kreću "Matematičke subote" - besplatne radionice


Departman za matematiku i informatiku PMF-a, u saradnji sa Društvom matematičara Novog Sada, od ove subote, 7. oktobra

organizovaće radionice Matematičke subote, namenjene, pre svega učenicima srednjih škola zainteresovanim za matematiku.

Predavanja će se održavati svake subote, počevši od 7. oktobra, u dve sekcije:
Sekcija A – koordinator dr Boris Šobot - 10.00-11.45
Sekcija B – koordinator dr Petar Đapić - 12.00-13.45

Sekcija A namenjena je, pre svega učenicima zainteresovanim za matematička takmičenja i kontakt sa svetom nauke. Veći deo predavanja će biti u obliku pripreme za takmičenja. Na drugim predavanjima će naučnici Departmana za matematiku na pristupačan način predstaviti svoj rad i, kada je to moguće, povezati ga s temama bliskim srednjoškolcima.

Sekcija B okrenuta je svim učenicima koji vole matematiku i žele da se upoznaju s temama van školskog gradiva. Težina i tempo predavanja biće prilagođeni ovoj, nešto široj, grupi đaka. Polaznici će se, između ostalog, upoznati sa oblastima matematike koje se ne obrađuju u školama i na taj način steći bolji uvid o predmetima koji se mogu slušati na studijama.

Pored nastavnika i asistenata Departmana, predavači će biti i najuspešniji studenti PMF-a. Kroz kontakt s njima učenici će iz prve ruke čuti kako to izgleda studirati matematiku. Biće angažovani i bivši studenti koji su, nakon PMF-a, uspešno nastavili karijeru u zemlji ili inostranstvu, a pozvani su i istaknuti srednjoškolski nastavnici.

Učenici će biti aktivni učesnici ovih susreta. Oni mogu predlagati teme koje ih zanimaju, učestvovati (zajedno s nekim od naših nastavnika) u pripremi predavanja, čak ih i sami održati. Učenici mogu pohađati (i učestvovati u radu) obe sekcije. Na kraju školske godine za najistaknutije među njima biće obezbeđene nagrade.

Radionice su u potpunosti besplatne.

POPULARNO