28.10.2017.

Jedino preostalo jezero u Kameničkom parku obnovljeno - uskoro rasveta na solarnu energiju


Najveći deo radova na obnovi jedinog preostalog jezera u Kameničkom parku je završen

Firma „Bulevar kompani“ koja je angažovana kao podizvođač, posle mesec i po dana završila je vađenje mulja, smeća i rastinja iz jezera i iskrčilo samoniklo rastinje oko jezera. Iskrčeno je i samoniklo rastinje u blizini izvora vode kojom se ono puni. Urađena je i drenaža, a sada su na redu radovi na izgradnji prilaznih staza i postavljanju info tabli.

Sledeće godine je na redu hortikulturno uređenje ovog dela parka i samog jezera. Radnici „Gradskog zelenila“ rade na krčenju podrasta u delu ovog zaštićenog prirodnog dobra koje se prostire prema Dunavu. U toku je i izrada studije o zaštiti kulturno istorijskih spomenika u Kameničkom parku koju zajedno rade Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika i JKP „Gradsko zelenilo“. Za 2018. Godinu planirani su i radovi na njihovoj zaštiti, a na osnovu pomenute studije.

Uskoro se očekuje i raspisivanje tendera za izvođenje radova na izgradnji pešačkih staza i postavljanju rasvete na solarnu energiju. Ovaj posao zajednički finansiraju Pokrajina i grad sa 70 miliona dinara i ovo su najobimniji radovi na obnovi najstarijeg i najvećeg novosadskog parka u poslednjih nekoliko decenija.

POPULARNO