Delegacija Vojvodine u radnoj poseti Sijetlu - predavanja na poziv kompanije Majkrosoft


Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice

Mihalj Njilaš predvodio je delegaciju iz Vojvodine koja je od 21. do 27. oktobra boravila u Sijetlu i Redmondu (država Vašington, SAD). U delegaciji su bili zamenik pokrajinskog sekretara Milan Kovačević, direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković i profesori informatike iz tri srednje škole u Vojvodini.

Na poziv kompanije Majkrosoft, učesnici su imali priliku da posete Executive Briefing Center u Redmondu i prisustvuju predavanjima o primeni digitalnih tehnologija u nastavi i pomacima koje kompanija Majkrosoft čini u saradnji sa strukturama zaduženim za kreiranje obrazovnih politika i školama na putu transformacije obrazovanja. Stručnjaci iz kompanije Majkrosoft prezentovali su neke od najpopularnijih platformi koje pružaju podršku profesorima u njihovom radu sa učenicima i u potpunosti transformišu okruženje u kojem učenici saznavaju i uče, kao što su Office 365, Microsoft Imagine Academy, Azure cloud platforma i druge.

Mihalj Njilaš je istakao značaj digitalizacije nastave i promena u načinu usvajanja gradiva, koja umesto na prostu reprodukciju, naglasak stavlja na jedan personalizovan aktivni način učenja putem istraživanja koje doprinosi funkcionalnosti stečenih znanja.

Učesnici su takođe imali priliku da posete školu "Sent Tomas" (St. Thomas) u blizini Sijetla, koja je u potpunosti prilagodila nastavu i okruženje principima funkcionalnosti uspešno primenjujući digitalne tehnologije u svim predmetima i kod svih starosnih grupa.

Mihalj Njilaš se sastao i sa predstavnicima okruga King (država Vašington), direktorom za spoljne odnose Dilanom Ordonezom (Dylan Ordonez), direktorkom za odnose na državnom i federalnom nivou Ejpril Patni (April Putney), šeficom Odeljenja za javno branilaštvo Lorindom Jangkort (Lorinda Youngcourt) i direktorom Kancelarije za jednakost i socijalnu pravdu Matiasom Valencuelom (Matias Valenzuela). Domaćini su tom prilikom predstavili organizaciju okruga King i službe koje su u njihovoj nadležnosti.

Potpredsednik Pokrajinske vlade Mihalj Njilaš je predstavio glavne karakteristike Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i principe organizacije vlasti i nadležnosti Pokrajine. Zaključeno je da, iako postoje značajne razlike između dve administracije, postoje i sličnosti koje mogu da budu dobra osnova za dalju saradnju i učenje na primerima dobre prakse.

POPULARNO