11.10.2017.

Besplatno psihološko savetovalište za roditelje i decu


Ova inicijativa je rezultat višegodišnjeg sprovođenja projekata: Psihološkog savetovališta za decu razvedenih roditelja “A gde sam tu ja?“ i Savetovališta za samohrane roditelje

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu grada Novog Sada je prepoznala navedenu problematiku kao značajnu te je ove godine podržala finansijski inicijativu DKCNS-a i pomogla pokretanje Psihološke podrške samohranom roditeljstvu.

Besplatno savetovalište i psihološka podrška samohranim roditeljima se sastoji od savetodavnog rada sa samohranim roditeljima i paralelnog grupnog (po potrebi i individualnog) rada sa njihovom decom. Ovim je omogućeno i deci i roditeljima da se efikasnije suoče sa situacijom razvoda,rastave ili gubitka jednog roditelja i nauče da se uspešno prilagode na novu životnu okolnost.

Rad sa roditeljima:

Sadržaj programa Psihološke podrške samohranom roditeljstvu podrazumeva individualno savetovanje sa samohranim roditeljima (rad na definisanju odnosa roditelj-dete, definisanje i utvrđivanje trenutnih problema sa kojima se roditelj suočava i definisanje koraka za njihovo prevazilaženje, rad na asertivnosti i osnaživanju samohranih roditelja...)

Voditelj Psihološke podrške samohranom roditeljstvu je Vesna Premić, koordinator projekta dipl.psiholog-master, sa radnim iskustvom u obrazovanju i socijalnoj zaštiti.

Rad sa decom:

Rad sa decom podrazumeva grupni rad sa učesnicima uzrasta od 7 do 15 godina, gde će se deca putem interaktivnog radioničarskog rada upoznati sa temama specifičnim za decu jednoroditeljskih porodica te dobijati psihološku podršku i pomoć u prevladavanju poteškoća nakon i tokom razvoda, rastave ili gubitka jednog roditelja. Obrađivaće se teme usmerene na osnaživanje kapaciteta dece i razvijanje emocionalnih veština i mehanizama prevladavanja. Pored radioničarskog rada, vodiće se grupna psihološka savetovanja u cilju normalizacije, pružanja podrške i formiranja sigurnog prostora gde će deca moći da iznesu svoje probleme i sumnje bez osude i straha. Neke od tema koje će se obrađivati sa učesnicima su: upoznavanje i uvođenje u temu razvoda/gubitka definisanje, prepoznavanje i razumevanje osećanja dece, utvrđivanje identiteta i samosvesti kod deteta (bezuslovno prihvatanje), aktivno slušanje, rad na odnosu sa roditeljima, trenutni problemi i poteškoće sa kojima se suočavaju u porodici, školi i uopšte okruženju...

Voditelji psiholoških radionica za decu su: Jovana Trbojević i Danka Đukanović – master psiholozi, koji će kroz interaktivani radioničarski rad na pažljivo izabrane teme pružiti podršku i pomoć deci u prevlаdаvаnju poteškoćа nаkon rаzvodа roditelja.

Susreti će se održavati od 7.oktobra do 20. decembra 2017. godine svake subote od 18.00-19.30h u prostorijama Dečijeg kulturnog centra (DKCNS). Prijave za savetovalište su obavezne.

Adresa: Ive Lole Ribara 6, Novi Sad

Zainteresovani roditelji se mogu prijaviti putem:
- naše FB stranice: "Besplatno psihološko savetovalište za samohrane roditelje i savetovalište za decu"
- putem telefona: 069/ 633-096 ili 063592559
- putem maila na dkcns.org@gmail.com

izvor: b92.net, agencije, foto: Ambro/freedigitalphotos.net

POPULARNO