400.000 osiguranika nije podnelo zahtev za nove knjižice - Problemi sa automatskom overom


Automatsko overavanje zdravstvenih knjižica počelo je ovog meseca

Ta olakšica, odnosila se pre svega na velike firme, državne organe i ustanove s većim brojem zaposlenih, a zatim je obuvatila poslodavce, penzionere, žrtve nasilja u porodici, socijalno ugrožene kategorije, osiguranike koji primaju novčane nadoknade preko nacionalne službe za zapošljavanje, Rome.

Deca od 18 do 26 godina, koja su na redovnom školovanju, za koje je potrebno dostaviti potvrdu da su na redovnom školovanju kao i poljoprivrednici i osiguranici samostalne delatnosti još uvek ne mogu da overe svoje knjižice automatski.

Zato što još poreska uprava nema te podatke ažurirane na dnevnom nivou o plaćenim doprinosima. Na tome se radi tako da se nadamo da će vrlo brzo poreska uprava obezbediti te podatke na dnevnom nivou i da ovi osiguranici dobiju automatsku overu svojih kartica", rekla je za RTV Verica Lazić, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Automatska overa knjižica funkcionise zahvaljujući umreženosti Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Poreske uprave i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Međutim povezanost između Poreske uprave u Pančevu i Fonda za zdravstvo ne postoji za sve kategorije.

"Za sad su obuhvaćeni samo radnici kod privatnika i privatnici koji se nalaze na platnom spisku u svojoj firmi, da li je to preduzetnička radnja ili preduzeće dok preduzetnici koji svoje socijalne doprinose plaćaju putem samooporezivanja nisu obuvaćeni ovim i oni i dalje moraju da idu u Poresku upravu da uzmu uverenje o izmirenim doprinosima i da to prilažu u Fond za zdravstvo i tako im se overava knjižica", rekla je za RTV Jelena Tucakov, vlasnica knjigovodstvene agencije u Pančevu.

Osiguranici kojima se automatski overava knjižica mogu to da provere na sajtu Republikčkog fonda za zdravstveno osiguranje, a poslodavci preko portala Centralnog registra. Nezaposleni to moraju da učine na šalteru. Da bi se knjižice automatski overile potrebno je da se zamene stare za nove, ali još 400 hiljada osiguranika nije podnelo zahtev za nove knjižice odnosno elektronske kartice.

izvor: rtv.rs, foto: ilustracija