18.09.2017.

Povratak linija 3, 3A, 9, 9A, 60, 61, 62, 64, 69 na redovnu trasu


Radovi na sanaciji kolovoza u Petrovaradinu su završeni

čime su se stekli uslovi za povratak linija 3, 3A, 9, 9A, 60, 61, 62, 64, 69 na redovnu trasu.

Budući da se u ponedeljak planiraju završni radovi na uređenju bankina, upućujemo apel svim učesnicima saobraćaja na povećanu pažnju i poštovanje radne signalizacije koja će biti postavljena u zoni radova, od Ulice Pavla Jurišića Šturma do Beogradske kapije.

POPULARNO