24.09.2017.

Gradska biblioteka obeležila 172 godine postojanja - Porast korisnika po svim osnovama


Biblioteke traju oduvek, trajaće i dok je sveta

Gradska biblioteka svečanim programom u čitaonici je obeležila 172 godine postojanja i rada. U uvodnoj besedi direktor ove ustanove Dragan Kojić naglasio je da je, uz dužno poštovanje velikana pisane reči poput Disa, Andrića, Karadžića... ovaj put program posvećen i 200 godišnjici rođenja dr Jovana Subotića, čiji je reprint autobiografije u pet tomova objavila upravo Gradska biblioteka.

“Bibliotekarstvo je u dosluhu sa večnošću, a pošto biblioteke traju oduvek, trajaće i dok je sveta“, rekao je Kojić.

"Biblioteke nisu samo vremešne ustanove kulture, već su i budućnost pojedinaca-korisnika kojima služe ali i zajednice u čiju korist rade. One su uvek bile od koristi ljudima jer su im omogućile pristup znanju i kreativno korišćenje slobodnog vremena. Istovremeno su i poluge u razvoju i održavanju demokratskog društva, jer svim pojedincima, korisnicima usluga, nude pristup do mnogobrojnih, različitih znanja, ideja i mišljenja.”

Direktor Kojić naglasio je dobru saradnju Gradske biblioteke sa osnivačem, Skupštinom Grada Novog Sada i Gradskim većem.

Govoreći o brojnim rezultatima i postignućima Gradske biblioteke u tekućoj godini, Dragan Kojić je istakao da broj korisnika raste po svim osnovama, bez obzira radilo se o: korišćenju knjiga, periodike, informacija u pozajmnim odeljenjima, grupnim posetama, prisustvu na književnim susretima, tribinama, izložbama, kreativnim radionicama, priredbama i drugim manifestacijama u celokupnoj mreži ogranaka.

izvor: dnevnik.rs, foto: NSinfo

POPULARNO