05.09.2017.

Gradić kao nova pešačka zona - "novo" omiljeno mesto za kulturu, umetnost, šetnju...


Kada se steknu administrativni i tehnički uslovi, može doći do zatvaranja saobraćaja u Podgrađu, što može dati novi zamah, ne samo u domenu turizma

već kulture, kao i kvalitetu življenja građana Novog Sada

“Saobraćaj u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave - Od lokalnog ka regionalnom“, naziv je tematske konferencije posvećene turističkim i privrednim potencijalima Podgrađa Petrovaradinske tvrđave, održanoj u okviru Festivala uličnih svirača “Gradić fest”, a u organizaciji Udruženja građana “Suburbium”.


Kada se steknu administrativni i tehnički uslovi, može doći do zatvaranja saobraćaja u Podgrađu, što može dati novi zamah, ne samo u domenu turizma, već kulture, kao i kvalitetu življenja građana Novog Sada, rekao je potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković na ovom skupu, izrazivši nadu da će organizatori i učesnici nakon konferencije uputiti ideju, odnosno skraćenu deklaraciju Pokrajini i Gradu, sa posebnim akcentom na oblikovanje Podgrađa u svojevrstan turistički prostor.

Prvi korak je preduzet, izvojen je novac za revitalizaciju fasada u Podgrađu.

Pokrajinska vlada i Sekretarijat za privredu i turizam su prepoznali značaj Podgrađa, Tvrđave i izgradnje turističke celine koja bi trebalo da donese novi finansijski kvalitet, ali i kulturni i turistički.

To je nužnost, jer Novi Sad, kao evropska prestonica kulture, bi trebalo da bude utemeljen upravo na ovom lokalitetu i kulturnom miljeu koje stvara ovo okruženje i ljudi koji ga čine.


Potpredsednik Đoković je dodao da je pored očuvanja kulturnog nasleđa i njegovo adekvatno predstavljanje domaćoj i stranoj javnosti, potrebno uvesti sadržaje koji Podgrađe neće infrastrukturno i reputaciono ugroziti, a doneće prihode privredi, gradu, Pokrajini i Republici.

Na konferenciji moglo se čuti da intenzivni tranzitni drumski saobraćaj statički, funkcionalno i ekološki ugrožava istorijske objekte, život njegovih stanovnika, umanjuje ambijentalnu vrednost ove značajne prostorne celine i njeno pretvaranje u „pozornicu na otvorenom“.

Učesnici konferencije bili su predstavnici Gradske uprave za saobraćaj i puteve, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, Garnizona Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu, istoričari umetnosti i drugi.

izvor: dnevnik.rs, foto: NSinfo