17.09.2017.

165 miliona dinara - Mladim poljoprivrednicima


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu dodelio je 94 ugovora mladim poljoprivrednicima u ukupnoj vrednosti od 165 miliona dinara

Cilj ove agrarne mere jeste podrška mladima da ostanu u seoskim sredinama i unaprede konkurentnost na svojim poljoprivrednim gazdinstvima.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, po prvi put, sprovodi meru agrarne politike o dodeli sredstava mladim poljoprivrednicima, kao podršu novim generacijama koje žele da se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Poljoprivrednici su dobili sredstva za unapređenje biljne i stočarske proizvodnje i za preradu mesa, mleka, povrća voća i grožđa.

Najveće interesovanje mladih poljoprivrednika je za biljnu proizvodnju i tu je potpisano 63 ugovora, zatim za stočarstvo, gde je potpisano 28 ugovora i na kraju 3 ugovora su dodeljena za preradu mesa, mleka, povrća, voća i grožđa.

Kako je najavio resorni sekretar, ova mera biće nastavljena i u 2018. godini, kako bi se mladima omogućilo da ostanu na selu da bi se poboljšala demografska slika ruralnih sredina.

izvor: agencije, foto: NSinfo