18.08.2017.

Vojvodina - kasa veća za 1,2 milijarde dinara


Pokrajinska vlada je usvojila odluku o rebalansu budžeta Vojvodine prema kojoj će u kasi biti 67,4 milijarde dinara, odnosno dodatne 1,24 milijarde

Kako se navodi u saopštenju, višak novca je posledica smanjenja fiskalnog deficita za blizu 500 miliona dinara.

- Razlog za izradu ovog rebalansa se nalazi u realnoj mogućnosti za povećanje pokrajinskog budžeta, zbog rasta prihoda od poreza na dobit. Osim tog prihoda, usklađena je i procena tekućih prihoda: naplata naknada za korišćenje mineralnih sirovina i uplata dela dobiti preduzeća čiji je osnivač AP Vojvodina - stoji u saopštenju.

Navode i da predlogom rebalansa koji je prosleđen Skupštini Vojvodine nijedan dinar nije usmeren u tekuću potrošnju, već isključivo za nova investiciona ulaganja, smanjenje javnog duga Pokrajine i za jačanje stalne intervencijske budžetske rezerve.

- Između ostalog, predloženo je 780 miliona dinara za podršku kapitalnim projektima u oblastima saobraćaja, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, vodoprivrede i zaštite životne sredine. Za izradu tehničke dokumentacije i tehničku kontrolu za izgradnju sistema za navodnjavanje "Vodama Vojvodine" predlaže se dodatnih 126 miliona dinara. U oblasti socijale, predlaže se izdvajanje više od 44 miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za investiciona ulaganja u objekte socijalne zaštite: domove za decu, gerontološke centre, ustanove za smeštaj korisnika sa posebnim potrebama - saopšteno je iz Banovine.

Kaže se i da je planirano smanjenje javnog duga Pokrajine, prevremenom otplatom od 470 miliona dinara, kao i povećanje sredstava stalne rezerve za 30 miliona dinara.

izvor: 021.rs, agencije, foto: NSinfo

POPULARNO