26.08.2017.

Psihološko - glumački susret: Kreativni pristup životu


Psihološko – glumački susret

“Kreativni pristup životu”
„Ko hoda po utabanim stazama iza sebe neće ostaviti tragove“

Kombinacija dve metode u cilju buđenja kreativnosti i življenja autentične ličnosti.

Autentična ličnost spremna je da slobodno izražava sebe. Telo i glas su slobodni i integrisani, a emocije mogu da se izraze u svoj svojoj punoći. Gde počinje autentičnost, povećava se spektar načina da slobodno izrazimo sebe – naše uloge postaju svesnije, raznovrsnije i fleksibilnije, možemo da budemo sve što poželimo, a ne ono što smo naučili ili nam je društveno nametnuto. Poigraćemo se sa ulogama koje živimo i sagledati ih kroz magiju dramske igre i psiholoških tehnika.

U svakodnevnom životu stalno igramo uloge u porodici, poslu i odnosima. Da bi razumeli svet koji nas okružuje i čiji smo deo, učimo kako da razumemo sebe i prepoznamo kočnice koje imamo u slobodnom ispoljavanju svog bića. Glumac po prirodi svog posla neprestano istražuje sebe i svet oko sebe. Uči kako da živi kreativni deo svoje ličnosti. Istražuje svoju autentičnost.

Na psihološko - gumački susret dobrodošli su svi koji žele bliže da se povežu sa svojim punim potencijalima kroz razvoj autentične ličnosti, navodi se u pozivu.

Više informacija >> Kreativni pristup životu

POPULARNO