02.08.2017.

Novi Telep: Izgradnja bazena, sportskog centra, zoološkog vrta, pijace, garaže... proširenje Gimnazije...


Planom detaljne regulacije Telepa, koji je bio na javnom uvidu 25. jula
na Bulevaru patrijarha Pavla predviđena je izgradnja stambenih objekata, a urbanisti na bulevarima planiraju i stambeno-poslovne ili poslovni objekte. Poslovni prostori biće u prizemlju, a stanovi se mogu graditi iključivo na spratovima. Takođe, planom se omogućava ozakonjenje objekata u postojećim gabaritima.

Duž glavnih saobraćajnica gradiće se trospratnice s potkrovljem (P+3+Pk), dok se na prostorima udaljenijim od glavnih saobraćajnica planiraju dvospratni objekti s potkrovljem (P+2+Pk), a objekti veće spratnosti gradiće se na krajevima glavnih saobraćajnica. Barake s radničkim stanovima u Neimarovoj ulici se uklanjaju, i tu je predviđena izgradnja nove slobodnostojeće dvospratnice (P+2+Pk). Parkiranje vozila predviđeno je u okviru građevinske parcele, uz uslov da na jedan izgrađen stan ide jedno parking-mesto ili garaža. Takođe, parkiranje će se na bulevarima rešavati izgradnjom podzemne etaže u okviru objekta, a planira se i izgradnja nekoliko parking-garaža. Na delovima zajedničkih blokovskih površina uz višeporodično stanovanje, urbanisti predlažu javne zelene površine s dečijim igralištima. Parkovske površine planirane su u zapadnom delu Telepa, i to između Ticanove ulice, Jovana Popovića i Banijske, zatim duž Bulevara patrijarha Pavla.

U Ulici Petefi Šandora, predviđena je izgradnja doma za stare, uz spajanje više parcela u jedinstvenu građevinsku parcelu. Urbanisti preporučuju izgradnju gerontološko-rehabilitacionog centra, s tim da se u dvorišnom delu izgrade i objekti namenjeni za rekreaciju i rehabilitaciju srodnih socijalnih grupa, npr. invalida, dece i omladine ometene u razvoju i sl.

Takođe, planiraju se klubovi za stare kao socijalne ustanove, i to jedan klub na svakih 8.000 do 10.000 stanovnika. Oni se mogu organizovati u okviru mesnih zajednica, domova kulture i poslovnih prostora u prizemljima stambenih objekata. Urbanisti smatraju i da treba izgraditi dva doma kulture, s informativnim centrima, klubovima za stare, s kulturno-umetničkim sekcijama, savetovalištima i sličnim pratećim sadržajima.

U Nacrtu plana navodi se da na Telepu nedostaje sportski centar pa se u budućnosti planira njegova izgradnja. Potrebno je izgraditi najmanje jedan zatvoreni objekat, sa sportskom dvoranom i gledalištem, kuglanom, garderobama, upravom i pratećim ugostiteljskim i terapeutskim uslugama. Osim toga, treba napraviti otvorene i zatvorene bazene, otvorene sportske terene za košarku, odbojku, mali fudbal, tenis i terene za male sportove i dr. Planira se i rekonstrukcija i proširenje već izgrađenih sportskih kompleksa.

Na Telepu se nalaze tri objekta „Radosnog detinjstva“ i dva privatna obdaništa, a nacrtom plana se dozvoljava njihova rekonstrukcija radi manjih proširenja kapaciteta. Kuhinja PU „Radosno detinstvo“ ostaje dok se, kako se navodi, ne steknu povoljniji ekonomski uslovi za njeno premeštanje. Nakon toga, na parceli površine 0,1 hektara moguće je izgraditi stambeno-poslovni objekat do četiri sprata. Osim toga, za vrtiće su predviđene i četiri nove lokacije, i to između Futoškog puta i Ulice Pavleka Miškina, između Subotičke i Vardarske ulice, potom na delu parcele koji koristi gradska uprava iz Ulice Ilariona Ruvarca i između Bolmanske i Prešernove ulice. Privatne vrtiće i jaslice moguće je otvarati i u porodičnim kućama koje imaju dovoljno velika dvorišta za igru dece.

Za OŠ „Jožef Atila“ određuju se nove granice kompleksa da bi se formirala niša za autobusko stajalište uz Ulicu Ćirila i Metodija i da bi se zadržalo parkiralište uz Ulicu Stanoja Glavaša. Nove granice se utvrđuju i za OŠ „Nikola Tesla“, prema Futoškom putu, i izdvaja se prostor za predškolsku ustanovu. Dozvoljava se dograđivanje učioničkog prostora i fiskulturne sale s pratećim sadržajima. Predviđeno je i proširenje Gimnazije „Laza Kostić“, izgradnja trpezarije, kao i proširenje škole do 24 učionice s po 30 učenika za rad u jednoj smeni, a gimnazijalci će dobiti i novu fiskulturnu salu.

Nacrtom plana reguliše se spratnost, odnosno indeks zauzetosti parcele za zdravstvene, socijalne ustanove i gradsku upravu, i za tu namenu dozvoljava se do dva sprata s potkrovljem, uz zauzetost parcele od 50 odsto, odnosno 70 za gradsku upravu.

U Ulici Feješ Klare gradiće objekat, s pijacom u prizemlju i poslovnim prostorom na spratovima (maksimalno dva sprata).

Između Bulevara patrijarha Pavla i Somborske ulice predviđena je izgradnja vatrogasnog doma, a radi što efikasnijeg uključivanja vatrogasnih vozila na saobraćajnice, ostavlja se mogućnost za korekciju saobraćajnih tokova unutar raskrsnice na uglu Bulevara patrijarha Pavla i Somborske ulice.

Na Telepu postoje dve benzinske pumpe – na Futoškom putu i u Ulici Ćirila i Metodija, a na prostoru uz Bulevar patrijarha Pavla planira se izgradnja nove.

Plan predviđa i izmeštanje veterinarske stanice s Futoškog puta. Osim pružanja zdravstvene zaštite životinja, urbanisti preporučuju da se slobodna površina na novoj lokaciji ozeleni i uredi za obuku kućnih ljubimaca i da se tu organizuje mali zoološki vrt za zabavu dece.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: ilustracija