30.08.2017.

Novi poslovni objekti na ulazu u Novi Sad - rekonstrukcija nasipa


Na javnom uvidu do 31. avgusta u zgradi Skupštine grada

Plan detaljne regulacije Pejinovog naselja je na javnom uvidu do 31. avgusta u zgradi Skupštine grada, na internet strani www.skupstina.novisad.rs, kao i na sajtu „Urbanizma”.

Generalnim planom grada Novog Sada do 2021. godine taj prostor predviđen je za porodično stanovanje, poslovanje na ulaznim pravcima, opštegradski centar, zaštitno zelenilo i odbrambeni nasip. Plan, koji možete pogledati na adresi www.skupstina.novisad.rs, obuhvata građevinsko područje od 32,97 hektara u Katastarskoj opštini Novi Sad 1. Deo područja na severnoj strani graniči se s Kanalom Dunav–Tisa–Dunav, na istočnoj s magistralnim putem (Temerinska ulica), na zapadnoj s glavnom gradskom saobraćajnicom – Sentandrejski putem, dok se s južne strane graniči s Ulicom Teodora Mandića.

Uz ulice Pere Popadića, Josifa Marinkovića, Teodora Mandića i Petra Drezgića predviđeno je porodično stanovanje, koje podrazumeva gradnju jednospratnica s potkrovljem. U skladu sa situacijom na terenu, u središnjem delu bloka između pomenutih ulica i planirane glavne gradske saobraćajnice predviđeno je višeporodično stanovanje srednjih gustina naseljenosti (dvospratnice s potkrovljem). U okviru porodičnog stanovanja urbanisti su ostavili mogućnost za realizaciju socijalnih i obrazovnih sadržaja (gerontološki centri, centri za rehabilitaciju, domovi penzionera, predškolske ustanove, škole manjeg kapaciteta), zatim zdravstvenih ustanova, rekreativnih kompleksa, pod uslovom da su manjeg kapaciteta.

Prostor na ulaznim pravcima uz Sentandrejski put i planiranu glavnu gradsku saobraćajnicu uz Kanal Dunav–Tisa–Dunav, u severnom delu prostora, namenjen je poslovanju, i to za delatnosti koje ne zagađuju okolinu i ne ugrožavaju stanovanje – malu privredu, trgovinu, uslužno i proizvodno zanatstvo. Sadržaji opštegradskog centra planirani su na prostoru koji je omeđen Temerinskim putem, Ulicom Teodora Mandića, Trgom 23. oktobra i ulicom planiranom duž Kanala. U toj zoni planira se izgradnja poslovnih, stambeno-poslovnih i stambenih objekata. Urbanisti smatraju da će se kulturnim i zabavnim sadržajima, uz poslovanje, ugostiteljstvo, uslužne delatnosti i trgovinu, u kombinaciji sa stanovanjem poboljšati kvalitet prostora, a samim tim i slika grada, imajući u vidu neposrednu blizinu značajnog ulaznog pravca.

Uz Kanal Dunav–Tisa–Dunav, koji je pod direktnim uticajem vodostaja Dunava, proteže se nasip, čijom će se izgradnjom i rekonstrukcijom sprečiti nova plavljenja delova grada uz Kanal. Na prostoru između regulacije nasipa i saobraćajne infrastrukture planira se zaštitno zelenilo.

izvor: dnevnik.rs, foto: ilustracija, NSinfo

POPULARNO