17.08.2017.

Nova mesta: Konkurs za uređenje javnih prostora - na Telepu, Detelinari, u Kamenici i Kovilju


Fondacija Novi Sad 2021 raspisuje konkurs za sređivanje javnih prostora pod nazivom "Nova mesta"
na koji će svoje ideje i projekte do 15. septembra moći da preda stručna javnost, odnosno arhitekte i urbanisti.

Za prvu godinu predviđeno je uređenje četiri javna prostora u mesnim zajednicama Sremska Kamenica, Južni Telep, Kovilj i Detelinara. U svakoj od ovih mesnih zajednica sprovedeno je anketiranje stanovnika i temeljno istraživanje kroz fokus-grupe sa stejkholderima iz mesnih zajednica. Kroz ovaj proces u svakoj od navedenih mesnih zajednica odabran je jedan javni prostor i prikupljen je dragoceni materijal koji će služiti kao osnova za krajnja arhitektonska rešenja koja će biti realizovana krajem ove i početkom sledeće godine. Stručnu komisiju za odabir rešenja pored građana činiće i stručnjaci iz zemlje i regiona.

Dugoročno gledano, projekat predviđa da se u svakoj novosadskoj mesnoj zajednici, kao i u okolnim opštinama takozvane Zone 021, odnosno u Sremskim Karlovcima, Irigu i Beočinu do 2021. godine rekonstruiše ili uredi jedan javni prostor u saradnji sa građanima i građankama.

Prvi put inicirano je mapiranje i aktiviranje kreativnih i kulturnih potencijala različitih krajeva grada, što će uz aktivno učešće građana i građanki, izmeštanje kulturnih događaja iz centra grada i kroz uređenje javnih prostora kao dugoročni rezultat imati unapređenje kako društvenog, tako i kulturnog života širom grada Novog Sada.

Sve informacije u vezi sa ovim konkursom i konkursnom dokumentacijom možete pronaći ovde.

POPULARNO