19.08.2017.

Noć slepih miševa u Novom Sadu


Pokrajinski zavod za zaštitu prirode u petak, 25. avgusta, obeležiće Međunarodnu noć slepih miševa

Cilj manifestacije, koja će biti upriličena u arboretumu Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, je popularizacija i zaštita ovih letećih sisara, upoznavanje građana sa njihovim specifičnim načinom života, kao i razbijanje predrasuda, strahova i verovanja vezanih za slepe miševe.

Inicijativa Međunarodne noći slepih miševa je nastala u okviru Sporazuma o očuvanju slepih miševa Evrope (1991), koji je deo međunarodne Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja (poznatije kao Bonska konvencija), koja je u Srbiji stupila na snagu 1. marta 2008. godine.

Slepi miševi ili ljiljci (Chiroptera) pripadaju redu sisara koje izdvaja sposobnost aktivnog leta i eholokacije. Krila su im prekrivena kožom koja je čvrsto razapeta između dugih prstiju njihovih šaka i zglobova. Obično love noću, a odmaraju se tokom dana, viseći naglavačke u šupljem drveću, pećinama ili zgradama. Neke od vrsta slepih miševa preferiraju da žive potpuno sami, a neke u grupama od po više hiljada jedinki. Slepi miševi su po svom ponašanju i izgledu jedna od najčudesnijih grupa živih bića na našoj planeti. Oni su jedinstvena grupa sisara koja poseduje sposobnost da aktivno leti. Slepi miševi čini skoro jednu četvrtinu ukupnog broja svih sisara na planeti. Ova visokoadaptivna grupa sisara naseljava skoro sva kopnena područja Zemlje, izuzev krajnjih severnih i južnih delova naše planete. Poznato je oko 1.100 različitih vrsta slepih miševa.

Na Evropskom kontinentu živi 52 vrste slepih miševa i sve vrste su u Evropi zaštićene. Kod nas u Srbiji je do sada otkriveno 30 vrsta slepih miševa i sve su strogo zaštićene Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta.

Noć Slepih miševa će biti organizovana u Arboretumu Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Radnička 20a u Novom Sadu, a u slučaju padavina u Prirodnjačkoj izložbi na istoj adresi.

Ulaz je slobodan.

POPULARNO