20.08.2017.

"Nema prepreka da stranci kupuju njive preko firmi"


Član Odbora za poljoprivredu Skupštine Srbije Miladin Ševarlić rekao je da u predlogu izmena Zakona o poljoprivrednom zemljištu
nema ni slova o tome da li firma čiji je osnivač ili suosnivač državljanin zemalja EU može da kupi poljoprivredno zemljište u Srbiji, već se samo propisuju uslovi za strance kao fizička lica.

Vlada Srbije uputila je Skupštini predlog izmena Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojim je predviđeno da državljanin zemalja EU može da kupi najviše dva hektara poljoprivrednog zemljišta u Srbiji pod uslovom da živi u Srbiji 10 godina i da zakupljuje zemljište najmanje tri godine. Osim tog uslova, državljanin EU da bi kupio parcelu u Srbiji mora da poseduje i registrovano poljoprivredno domaćinstvo u Srbiji i odgovarajuću mehanizaciju.

Ševarlić je rekao da je predlog izmena zakona donet sa obrazloženjem da je bio na javnoj raspravi poljoprvrednih udruženja, ali je pitanje koliko su ona reprezentativna i šta su bili njihovi predlozi. Dodao je da sumnja da je Ministarstvo poljoprivrede uradilo uporednu analizu zakona koji regulišu prodaju poljoprivrednog zemljišta u zemljama EU i da je imalo u vidu primere dobre prakse.

Nauka i struka, prema rečima Ševarlića, nisu imale prilike da kažu svoju reč o izmenama zakona. U predloženim izmenama ne pominje se, kako je rekao, ni kakva su prava građana sa dvojnim državljanstvom.

- Izmene zakona su neprecizne jer nije jasno da li uslovi za sticanje prava na kupovinu zemljišta važe kumulativno deset godina ili su rokovi različiti obzirom da možda ima i onih koji su ranije zakupili zemljište - rekao je Ševarlić. Dodao je da nema dokaza ni da li je dobijena saglasnost EU za predložene izmene.

Ševarlić je istakao da je protiv prodaje poljoprivrednog zemjišta strancima i naveo da je Srbija mogla da sledi primer Mađarske koja je, iako je već bila članica EU, zabranila strancima da deset godina kupuju njihovo poljoprivredno zemljište, a zatim je promenila Ustav i trajno zabranila, a da Srbija još nije otvorila ni sva poglavlja za pristupanje EU.

- Mogli smo da se ugledamo i na Poljsku koja ne dozvoljava strancima kupovinu poljoprivrednog zemljišta već samo zakup, a Danska dozvoljava kupovinu najviše 300 hektara - rekao je Ševarlić i dodao da će predloženi zakon ako bude usvojen biti u koliziji sa Ustavom Srbije koji zabranjuje da se zemljište prodaje strancima, zbog čega bi trebalo raspisati referendum.

izvor: Beta, foto: ilustracija, NSinfo

POPULARNO