19.07.2017.

U prvom krugu popunjena mesta na IT smerovima


Polako se primiče kraju i ovogodišnji prvi upisni rok na Univerzitetu u Novom Sadu
i dok fakulteti sumiraju rezultete, na mnogima je već izvesno koliko i kojih mesta je ostalo slobodno za septembarski upisni rok.

Tako na Tehnološkom fakultetu od slobodna 42 mesta na budžetu i 24 samofinanisrajuća ni jedno nije na naftno hemijskom inženjerstvu, dok na Pravnom ima još četiri budžetska i čak 375 samofinansirajućih mesta i to na oba smera. Na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu popunjena su sva mesta na smeru softverskog inženjerstva, dok septembarski rok čeka 45 buyetskih i 119 samofinansirajućih mesta na ostalim smerovima. Na Pedagoškom u Somboru ima slobodnih još 32 buyetska i 117 samofinanirajućih mesta i to na svim smerovima, kao i na na Učiteljskom fakultetu s nastavom na mađarskom jeziku u Subotici, na kojem je posle prvog upisnog roka, ostalo je još 16 buyetskih i 20 samofinansirajućih mesta.

Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja popunjena su sva buyetska mesta, ali je na svim smerovima ostalo ukupno 133 slobodna samofinansirajuća mesta. Na Prirodno matematičkom fakultetu za septembarski rok ostalo je slobodno 193 buyetska i 161 samofinansirajuće mesto. Ovde su sva mesta popunjena na smerovima za turizmologe i informacionu tehnologiju, dok na smerovima za diplomirane biologe i dvopredmetnu nastavu matematike i informatike nema više budžetskih, ali ima samofinanirajućih mesta, a na svim ostalim smerovima ima i jednih i drugih mesta i za jesenji upisni rok.

Na Fakultetu tehničkih nauka za septembar je ostalo ukupno 71 budžetsko mesto i 332 samofinansirajuća mesta. Ovde su sva i budžetska i samofinansirajuća mesta popunjena na softverskim i informacionim tehnologijama, biomedicinskom inženjerstvu, informacionom inženjerstvu, na skoro svim smerovima elektrotehnika i računarstvo, inženjerstvo informacionih sistema, grafičko inženjertsvo i dizajn, mehatronika i animacija u inženjerstvu. Na pojedinim smerovima popunjena su budžetska, ali ima samofinanisrajućih mesta, kao na smeru merenje i regulacija, gde je ostalo još 19 samofinanisrajućih mesta, na scenskoj arhitekturi, tehnici i dizajnu, gde je ostalo jedno samofinanisrajuće mesto, na tehničkoj mehanici ima 30 samofinansirajućih mesta, saobraćaj i trensport 14, industrijsko inženjerstvo dva. Samo samofinansirajućih mesta ostalo je i na inženjerstvu zaštite životne sredine 28, inženjerstvu zaštite na radu 13, geodeziji i geomatiki 12 i čistim energetskih tehnologijama, gde ima još 36 samofinansirajućih mesta.na ostalim smerovima ovog fakulteta za septembar je ostalo slobodno i budžetskih i samofinansirajućih mesta.

Drugu šansu za sticanje indeksa svršeni srednjoškolci koji žele da nastave školovanje, a u prvom pokušaju nisu uspeli da se upišu, imaće u septembru. Na svim fakultetima UNS-a, na kojima ostane slobodnih mesta, prijave za polaganje prijemnih ispita u drugom upisnom krugu primaće se 4. i 5. septembra. Prijemni će početi 7. septembra, istog dana na nekim fakultetima će biti objavljene i preliminarne rang liste, a od 8. septembra i konačne, dok će upis početi, već od 11. septembra. Drugačiji su termini jedino za Akademiju umetnosti, na kojoj će prijavljivanje u drugom ovogodišnjem upisnom roku biti 1. septembra, diferencijalni i prijemni ispiti počeće već 2, preliminarne liste , zavisno od odseka, objavljivaće se od 14. septembra , dok će se konačne liste pojaviti na dan kada će se primljeni kandidati i upisivati-20. septembra.

izvor: dnevnik.rs, foto: NSinfo