09.07.2017.

Od sledeće godine - Građani Srbije će moći da nestanu sa interneta


Svakom građaninu Srbije od sledeće godine zakon će garantovati pravo da bude zaboravljen

Kako pišu Novosti, to znači da će podaci o njemu, u skladu sa njegovom željom, neće biti skladišteni na internetu, niti ćete na društvenim mrežama i pretraživačima moći da nađete njegovo ime i prezime.

Banke, supermarketi, osiguravajuća društva, političke partije i svi ostali koji rukuju podacima o ličnosti, zakon će obavezati na nova pravila. Cilj je da lični podaci građana budu bolje čuvani, da ne mogu biti zloupotrebljeni ili prodati, i da se ne može lako probiti sistem zaštite, kao u slučaju kada se baza podataka 400.000 građana Srbije, sa njihovim JMBG, brojevima ličnih karata, fiksnim i mobilnim brojevima telefona i adresama našla na jednom javnom serveru.

Treća zakonska novina je da poverenik za obradu podataka o ličnosti neće biti osnovni mehanizam zaštite, iako će i dalje imati inspekcijska ovlašćenja. Osim njega, predviđeni su i drugi mehanizmi. Na primer, prigovor građanina onome ko obrađuje njegove podatke, zahtev za ograničenje korišćenja ličnih podataka, pravo na sudsku zaštitu i nova pravila o naknadi štete u slučaju korišćenja podataka suprotno zakonu.

Sve ovo predviđa nova Uredba o zaštiti ličnih podataka EU. Mnoge zemlje su direktno prevele ovu uredbu koja je zamenila domaće zakone, kaže prof. Saša Gajin, član Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Srbija to ne može, jer nije u EU, ali je stav Radne grupe da domaći zakon mora biti potpuno harmonizovan sa evropskom uredbom.

"Prednacrt Zakona trebalo bi da bude završen do septembra. Cilj Radne grupe je da bude usvojen i da se završi priprema za njegovu primenu do aprila 2018, kada počinju i zvanično da se primenjuju uredbe EU", kaže Gajin za Novosti.

izvor: novosti.rs, agencije, foto: marin/freedigitalphotos.net