25.06.2017.

Radovi u Petrovaradinu


U Petrovaradinu su aktuelni radovi, kako asfaltiranja tako i proširenja puteva

Pored toga prave se i dodatna parking mesta.

Na sanaciji puteva se radi već duži period, te su i ti radovi i dalje u toku.

Trenutno se radi u Preradovićevoj,Ulici Rade Končara i Jurija Križanića.