26.06.2017.

Plaže u Novom Sadu - kao divlje deponije


Grupa novosadskih organizacija i udruženja zatražila je od nadležnih da reše problem sa priobaljem Dunava u Novom Sadu koje je godinama zapušteno

Divlje plaže na Dunavu su se zbog nebrige pretvorile u svojevrsne divlje deponije. Proteklih nedelja nekoliko organizacija i udruženja, zajedno sa građanima, volonterski su očistili jednu po jednu plažu, ne bi li, kako navode u proglasu, "ulepšali ova mesta, ali i kako bi ukazali na društvene probleme koji su uzrok ovakvom stanju".

"Oficirska plaža u Petrovaradinu kao najveća i najlepša divlja plaža, Bećarac kao priobalje Univerzitetskog grada, Ribarsko ostrvo kao ugostiteljsko-turistička atrakcija, Šodroš kao omiljeno mesto za uživanje brojnih Novosađana i priobalje Dunava kod Petrovaradinske tvrđave isuviše često izgledaju kao deponije smeća, a ne kao gradske oaze prirode koje bi trebalo da čuvamo", stoji u proglasu koji potpisuje 10 organizacija.

Potpisnici otvorenog pisma navode da postoji i problem niske ekološke svesti kod građana, te da su ličnim primerom želeli da ukažu da može i drugačije.

Međutim, ono što komplikuje stvari jeste to što nije jasno definisano kome od institucija i komunalnih preduzeća bi se najpre trebalo obratiti. Imaoci prava su Republika, Pokrajina i Grad Novi Sad. U javnim preduzećima svi se odriču nadležnosti za ove lokacije.

U Gradskoj čistoći navode da nemaju ingerenciju nad priobaljem, dok u "Vojvodina šumama", "Vodama Vojvodine", kao i u "Šajkaškoj", kojima i pripada najveći deo površine, nemaju aktivnosti koje se tiču odnošenja smeća.

"Ovim putem pozivamo kompletnu javnost, medije i institucije da reaguju, kako bismo što pre došli do rešenja ovog problema, odnosno do definisanja odgovornosti za kontinuiranu brigu o otpadu, kojeg na Oficircu, Bećarcu, Ribarcu, Šodrošu i pod Tvrđavom često ima više nego cveća i ptica. Apelujemo da se pokaže politička volja za sagledavanje ovog višegodišnjeg ekološkog i društvenog problema, čije rešavanje više ne može da se odlaže", dodaje se u proglasu.

Kao jedno od mogućih rešenja organizacije predlažu da se odredi institucija ili javno preduzeća koji će biti zaduženo za brigu o novosadskim divljim plažama. Takođe, navodi se i da stvaranje mogućnosti učešća u društvenim pitanjima, za građane i organizacije civilnog sektora može da dovede do napretka.

izvor: 021.rs, agencije, foto: Sa Maturom Do Kulture